top of page

Premies verwarming 2020 – 2021

Bijgewerkt op: 7 jan. 2021

Een klein overzicht van de premies voor 2020 - 2021


De Vlaamse premies worden toegekend via de distributienetbeheerder Fluvius. Ze gelden voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 januari 2014 werd aangevraagd. Het plafond ligt telkens op 40% van het bedrag van de factuur. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen rekenen op verhogingen.


> De warmtepomp voor de verwarming: 4000 € voor een pomp grond/water (geothermie); 1500 € voor een pomp lucht/water; 800 € voor een hybride pomp lucht/water (gekoppeld aan een hoogrendementsketel op gas; 300 € voor een pomp lucht/lucht).

In 2021 wordt een vermeerdering van de premie toegekend aan huishoudelijke gebruikers die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en enkel een nachttarief hebben. De bedragen zijn respectievelijk 4800 €, 1800 €, 960 € en 360 €.

De premies worden zelfs verdubbeld als je een elektrisch verwarmingssysteem (met een exclusief nachttarief) vervangt door een warmtepomp in een gebouw dat voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of als je woning gelegen is in een zone zonder aardgasnetwerk.


> De warmtepomp voor het sanitair: in 2021 zal de premie 300 € bedragen. Deze premie is niet cumuleerbaar met een zonneboiler en omgekeerd. Er werd een extra vereiste toegevoegd voor warmtepompen om sanitair water te verwarmen. De verwarmingsketel moet de mogelijkheid bieden om de temperatuur van het warm water te verhogen met een extern signaal, om zo thermische opslag te kunnen verzekeren. In 2021 wordt een vermeerdering van de premie (360 € in plaats van 300 €) toegekend aan huishoudelijke gebruikers die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en een exclusief nachttarief hebben.


> De zonneboiler: 550 € per m2 geïnstalleerde panelen, met een globaal plafond van 2750 €.

Er bestaan ook andere premies in Vlaanderen voor de vervanging van oude verwarmingsketels bij renovatiewerken. Ze worden betaald door het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Ook hier zijn er voor 2021 wijzigingen ten opzichte van 2020.

> De premie voor een nieuwe stookolieketel verdwijnt. Vanaf 1 januari 2021 zal het ook niet meer mogelijk zijn om een versleten stookolieketel te vervangen door een andere condensatiestookolieketel als er een gasnetwerk beschikbaar is in de straat, tenzij kan worden aangetoond dat de stookolieketels even doeltreffend zijn als de nieuwste gascondensatieketels. Stookolieketels zijn ook verboden in nieuwbouw en grondige renovaties (waarvoor een bouw- of stedenbouwkundige vergunning nodig is).


> Een premie van 1800 € voor beschermde klanten voor de vervanging van een oude gasketel (al dan niet een condensatieketel) door een nieuwe (condensatieketel).


> Een premie van 1800 € als je je verwarmingssysteem op propaan of butaan vervangt door een gascondensatieketel of een andere verwarmingsketel op propaan-butaan als er geen aardgasnetwerk is in je straat.


> Een premie van 2500 € (met een maximum van 50% van de investering) wordt toegekend om over te stappen van stookolie naar aardgas. Ontdek hier de 9 voordelen als je omschakelt van mazout naar gas.


> Een premie van 2500 € als je je stookolieketel vervangt door een verwarmingssysteem op propaan- of butaangas op voorwaarde dat er geen aardgasnetwerk is in je straat.

Wanneer moet je deze premies aanvragen? In het jaar dat volgt op de datum van de eindfactuur van de installatiewerken. Dat kan online of via het ad-hocformulier dat beschikbaar is op de website van Fluvius.Bronnen :


100 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page