top of page

Verplicht onderhoud van uw gasketel of stookolieketelHet onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Het onderhoud op een gas- of stookolieketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus. De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.Voorwaarden

 • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming). Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, ...) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.

 • Een onderhoud omvat:

  • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer

  • controle van de algemene staat van het stooktoestel

  • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht

  • controle van de verbrandingswaarden.Procedure

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

 • het soort brandstof

 • het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van uw cv-ketel. Dat is meestal een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. U moet altijd naar het maximumvermogen kijken.Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

 • Verplicht jaarlijks onderhoud.

 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende 'technicus vloeibare brandstof'. Op de website van het Departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici vloeibare brandstof' opzoeken en downloaden. Elk stooktoestel is anders. Een ervaren technicus heeft al snel 1,5 tot 2 uur nodig voor het onderhoud van een stookolieketel (indicatief).

 • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest) en een verbrandingsattest (model-verbrandingsattest). Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd. Op de website van het Departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.

 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is een onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.Gas Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

 • Verplicht 2-jaarlijks onderhoud.

 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende 'technicus gasvormige brandstof'. Op de website van het Departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici gasvormige brandstof' opzoeken en downloaden. Een ervaren technicus heeft al snel 1 uur nodig voor het onderhoud van een gasketel (indicatief).

 • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest) en een verbrandingsattest (model-verbrandingsattest). Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd. Op de website van het Departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen. Sinds 2018 wordt er bij gasketels geen onderscheid meer gemaakt op basis van het bouwjaar.

 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. Vaste brandstof Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.

 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.

 • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest). Daarop moeten de naam en de handtekening staan van de geschoolde vakman die het onderhoud heeft uitgevoerd. Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigingsattest aan de eigenaar.

 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.


Regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.


Officiële bronnen :

145 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page